Sanierungsberatung

BHU Consulting biedt in alle „stadia“ van een onderneming de verlangde mate van steun. Daartoe behoort ook het geven van herstructureringsadvies waardoor de verschillende opties voor het oplossen van de heersende problematiek in economisch en/of organisatorisch uitdagende tijden in beeld gebracht worden.

Het doel van het herstructureringsadvies is voornamelijk om u en uw onderneming in moeilijke omstandigheden zo snel en effectief mogelijk met passend advies bij te staan. Daarbij helpen wij schuldplichtige of insolvente ondernemingen een crisis het hoofd te bieden en ontwikkelen wij maatwerkoplossingen.

Ook op dit gebied werkt BHU Consulting GmbH samen met het belastingadvieskantoor zodat de heersende situatie voor cliënt interdisciplinair, dat wil zeggen ook met oog op fiscale aspecten, snel ten goede kan worden gekeerd. Daarbij kan BHU hulp bieden bij het contact met de bank over financieringskwesties (bijv. herschikking van de schulden) of u tijdelijk bijstaan bij de bedrijfsvoering.

Vooral bij een beginnende crisis is het van belang om het evenwicht te zoeken tussen de spoedeisende maatregelen op korte termijn voor het behoud van de liquiditeit en ter verbetering van het bedrijfsresultaat en de nodige maatregelen op lange termijn voor de herpositionering van de onderneming.

BHU Consulting GmbH biedt een breed spectrum aan diensten voor herstructureringsvraagstukken waaronder:

  • de analyse van de werkelijke situatie waarin het bedrijf verkeert en de strategische beoordeling van de mogelijkheden tot herstel.
  • Ontwikkeling van een “reddingsplan” dat snel ten uitvoer kan worden gebracht.
  • Aantrekken van kapitaal/vinden van investeerders
  • De kostenstructuur onderzoeken en eventueel door strategische heroriëntatie optimaliseren.
  • Spoedprogramma's om de omzet te stabiliseren en te verhogen
  • Risicomanagement / continu toezicht op de effectiviteit van de genomen maatregelen

Mocht blijken dat continuering van de onderneming niet tot de bestaande mogelijkheden behoort, kan BHU Consulting gedegen advies geven of desgewenst en indien mogelijk bemiddelen bij de verkoop van delen van de onderneming. Zo nodig werken wij plannen uit voor herstructurering of insolventie om ondernemingen die in schulden verkeren bij te staan bij ordelijke afwikkeling van een faillissement.

ContactWendt u zich tot onze contactpersoon:

Heinz Brinkmann
Peter Hermanns
Per-Olaf Ulrich
Markus Brinkmann

 

Hoofdlocatie Bedburg-Hau / Kleef

BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
BHU GmbH - Accountantskantoor
BHU Consulting GmbH

Gocher Landstraße 2
47551 Bedburg-Hau / Kleef [Duitsland]

Telefoon: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 0
Telefax: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 94
E-Mail: kanzlei@bhu-beratung.de

Kleef locatie

BHU Kleve Brinkmann Hermanns Ulrich Olfen PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Turmstraße 36C
47533 Kleve