Controle IT-systeem

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Es zijn tegenwoordig nauwelijks nog ondernemingen waarin de IT geen wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering is geworden. Iedereen kan zich voorstellen, wat het zou betekenen voor zijn onderneming, als de betrouwbaarheid van de IT-systemen te wensen overlaat. Des te belangrijker is het dat de onderneming op IT-gebied betrouwbaar en op de toekomst gericht is vormgegeven.  Hieruit vloeien in het bijzonder eisen aan de complete, tijdige en juiste verwerking van de gegevens voort.  Daarnaast dienen echter ook vragen naar de optimale vormgeving van IT-ressources te worden beantwoord alsmede de bescherming te worden verzekerd tegen ongewenste aanvallen van binnen en buiten de onderneming.

Betriebsprufung

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden hebben wij onze IT-deskundige vakkundige en doelgerichte IT-controles.  De doelstelling is te controleren of uw IT-systeem voldoet aan de eisen die een onderneming van uw grootte en op het gebied van uw activiteiten aan IT moet stellen en of u voldoende beschermd bent tegen ongewenste aanvallen.

Ingeval er problemen blijken te zijn in het kader van de controle, doen wij aanbevelingen over wat te doen of werken wij samen met u aan voorstellen tot oplossingen die zijn toegesneden op de grootte van uw onderneming en de complexiteit van uw operationele processen.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!