Ondernemen

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Bijna geen enkele wetgeving is zodanig divers, gecompliceerd en nu en dan onbegrijpelijk als de wetgeving inzake bedrijfsbelastingen met al zijn verschillende wetten, de daarbij behorende belastingrichtlijnen, uitvoeringsverordeningen, besluiten en gerechtelijke vonnissen.  De bijna jaarlijks aangekondigde belastingverlichtingen hebben regelmatig het tegengestelde effect: een groeiende complexiteit van het belastingrecht.

Om daarin het overzicht te bewaren en de voor u op fiscaal gebied beste weg te vinden, is de kennis van experts onontbeerlijk.  Ons team beschikt over jarenlange ervaring en wordt continu intensief bijgeschoold.   Daardoor kunnen wij vraagstukken die voor uw onderneming en u zelf van belang zouden kunnen zijn onderzoeken, en u aanbevelingen doen betreffende de besluiten die u neemt.  Aansluitend bieden wij u natuurlijk uitgebreide begeleiding bij de uitvoering daarvan.

Wij ondersteunen u o.a. op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting en omzetbelasting.  Wij stellen uw lopende belastingaangifte op, controleren de bijbehorende belastingaanslagen, tekenen mogelijk bezwaar aan voor u en dwingen, indien noodzakelijk, uw rechten in rechte af.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

Belastingadviseur Kleve

 • Expertise in complexe vennootschapsbelastingwetgeving.
 • Beheersing van de verscheidenheid aan wetten, belastingrichtlijnen en uitvoeringsverordeningen.
 • Up-to-date kennis van steeds meer gerechtelijke uitspraken en belastingverminderingen.
 • Navigeren door de juridische jungle: de optimale fiscale weg vinden voor je bedrijf.
 • Jarenlange ervaring van onze belastingadviseurs en accountants in het ondernemingsrecht.
 • Voortdurende training door middel van workshops en bijscholingsmaatregelen.
 • Individueel advies over vragen met betrekking tot vennootschapsrecht.
 • Gezamenlijke ontwikkeling van aanbevelingen voor uw bedrijf.
 • Uitgebreide ondersteuning bij de implementatie van uw belastingmaatregelen.
 • Expertise op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, successie- en schenkingsrecht.
 • Voorbereiding van uw huidige belastingaangiften.
 • Onderzoek van belastingaanslagen en het indienen van bezwaarschriften.
 • Afdwingen van uw rechten door middel van gerechtelijke stappen, indien nodig.

Indien gewenst stellen wij, naast de lopende advisering op het gebied van organisatie en verlaging van belastingen ook voor u op de:

Financiële boekhouding

Loonadministratie

Omzetbelastingaangiften

Jaarafsluitingen/Jaarrekeningen

Belastingcontroles van bedrijven worden steeds vaker uitgevoerd en de belastingdienst wordt (langzaam maar zeker) digitaal.  Die krijgt daardoor, bij voorbeeld door de inmiddels verplicht in te dienen E-Bilanz (balans in digitale vorm), steeds meer mogelijkheden ondernemingen doelgerichter en uitgebreider te controleren.  Met preventief beheer reduceren wij het aantal vermijdbare controles.

Als er een belastingcontrole plaatsvindt, heerst er vaak een uitzonderingstoestand in bedrijven, omdat een grote hoeveelheid aan documenten digitaal en analoog gereed gemaakt moeten worden alsook vragen van de belastingcontroleurs beantwoord moeten worden.  In af en toe heftige discussies met de belastingdienst komen er vaak onaangename verrassingen aan het licht.  Wij ondersteunen u bij de bedrijfscontrole uitgebreid, doordat wij u terzijde staan om uw belangen en rechten te waarborgen, en de belastingcontroleurs als competente aanspreekpartner ter beschikking staan.

Naast het geven van belastingadvies staan wij u vanzelfsprekend ook graag terzijde als aanspreekpartner in bedrijfseconomische kwesties (consulting) en ondersteunen u bij het besturen van uw onderneming en het in een vroeg stadium onderkennen van risico’s.

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!