Rating

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Optimaliseer uw rating

Door de commissie in Bazel voor het toezicht op de banken zijn voorschriften voor eigen vermogen opgesteld die in de lidstaten van de Europese Unie gelden voor alle krediet- en financiële dienstverleners.

Deze eisen (in de omgangstaal vaak “Bazel III” genoemd) zorgen ervoor dat banken hun cliënten een rating geven. Hier worden ondernemingen door de banken gewaardeerd aan de hand van verscheidene factoren en in ratingclassificaties ondergebracht.

Een goede rating betekent voor de bank een geringer risico, wat de bank in de regel beloont met gunstiger voorwaarden voor de cliënt.  Is de rating minder goed, dan volgt er vaak een “risicotoeslag” of wordt er in het ergste geval helemaal geen krediet verstrekt.  Daardoor wordt het voor een onderneming steeds belangrijker om een goede rating van de bank de krijgen.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

Ons aanbod bestaat uit het controleren van uw banksituatie en u “fit” te maken voor de rating en u te begeleiden bij het implementeren van maatregelen ter verbetering van uw rating.  Daartoe worden de bedrijfscijfers (zogenaamde “hard facts”) en kwalitatieve informatie (zogenaamde “soft facts”) uitgezocht en eventueel geoptimaliseerd.

Aan de hand van een analyse van uw sterke en zwakke punten wordt daarbij samen met u in eerste stap de actuele en toekomstige situatie met betrekking tot deze “hard facts” en “soft facts” van de onderneming onderzocht.

Op basis van de daarbij behaalde resultaten stellen wij daarna samen met u een gewogen maatregelenlijst op. Hierbij laten wij u zien, hoe u bestaande zwakke punten kunt minimaliseren en uw sterke punten vergroten.

In dit verband ondersteunen wij dus de cliënten van BHU Consulting GmbH ook bij hun gesprekken met de bank (financieringsadvies).

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!