Bedrijven vestigen

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

… dat begeleiden wij graag van begin tot eind.

Een vestiging is een grote en belangrijke stap voor u als oprichter. Daarbij wordt u geconfronteerd met een veelheid aan uiteenlopende vragen als: is het bedrijfsmodel solide? Wat is de optimale rechtsvorm? Registratie van het bedrijf (“Gewerbeanmeldung”)? Verzekeringen? Hoe te financieren? Hoe functioneert een boekhouding? Inkomstenbelasting, bedrijfsbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting? Is een oprichtersteam zinvol? Dit is slechts een deel van de vragen die op u afkomen.

Symbolbild-Startup-Existenzgruendung-Gruender-Beratung-BHU-Kleve

Toekomstige ondernemers die zich willen vestigen in Duitsland, zijn bij ons aan het juiste adres.  BHU Consulting begeleidt bedrijven die zich vestigen tijdens de hele vestigingsprocedure.  Wij staan u als partner terzijde met onze mening en ervaring, zodat de juiste weg wordt ingeslagen en typische valstrikken worden vermeden.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

Het proces:

in de eerste doorvoeringsfase van een vestigingsadvies wordt het ondernemingsdoel op grond van het te verwachten succes onderzocht.  Daartoe behoort ook de definitie van de aan te bieden prestaties.  Er wordt dus gecontroleerd of er een passende vraag is voor het idee en aanbod van uw onderneming

In de daaropvolgende fase wordt gekeken of de oprichter aan de persoonlijke voorwaarden voldoet om als “ondernemer” te bestaan.  Naast het hebben van een “goed idee” moet de toekomstige ondernemer dit ook kunnen omzetten in daden.  Samen met de aspirant-oprichter wordt gekeken of hij er zakelijk en persoonlijk klaar voor is om bijv. de noodzakelijke tijd voor zijn onderneming op te brengen en mogelijke vrijetijdsbelangen op het tweede plan te zetten.

Bovendien wordt de actuele en toekomstige marktontwikkeling in de branchevergelijking geanalyseerd en wordt gekeken of en in hoeverre deze overeenkomt met de commerciële vooruitzichten van de nieuwe onderneming.

Als deze fasen zijn doorlopen, wordt de optimale rechtsvorm van de onderneming vastgelegd.  Voordelen voor cliënten van BHU Consulting zijn:  naast de bedrijfseconomische en juridische vragen met betrekking tot de keuze van rechtsvorm kunnen meteen de fiscale aspecten hierbij via de samenwerkende belastingadviseur meegenomen worden.

De bij de ondernemingsdoelen passende cijfers worden berekend en in een oprichtingsconcept gezet.  Hierin worden ook de “mijlpalen” van de geplande maatregelen gedefinieerd, die bij benadering uit het distributie- of marketingconcept voortvloeien.

Met een diepgaand liquiditeitsplan wordt van tevoren duidelijk op welk moment bijvoorbeeld een te financieren tekort ontstaat.  De liquiditeitsplanning heeft dus gevolgen voor de financiële planning die als belangrijk instrument van de toekomstplanning wordt gebruikt bij gesprekken met de bank.

Daarbij speelt de accuratesse van het streefcijfer een grote rol.  Zo heeft niet uitgelegd en niet gepland rood staan bij een krediet algauw een negatieve invloed op de bankrating en als gevolg daarvan op de herfinancieringskosten van de onderneming.  Ook hier wordt het voordeel van onze samenwerking zichtbaar:  met de bij BHU gebruikte softwareproducten kunnen actuele ondernemingsgegevens uit de boekhouding in een doorlopende liquiditeitsplanning worden overgenomen en steeds actuele vergelijkingen worden gemaakt tussen de geraamde cijfers en de daadwerkelijke resultaten.

Een financiering door de bank moet met zorgvuldige voorbereiding en – indien gewenst – door onze begeleiding makkelijker worden verkregen.

Ten slotte volgt het omzetten van de geplande stappen met een voortdurende controle en eventuele bijsturing daarna.

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!