Opbouw en controle van het risicobeheersysteem

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Iedere onderneming gaat risico’s aan

Zo kunnen vorderingen wegvallen, herfinancieringen mislukken, liquiditeitstekorten optreden, kan schade door bedrog door personen van buiten of ook door eigen medewerkers aangericht worden, kunnen ondernemingsressources ontoereikend blijken te zijn, enz.
Er kan echter ook schade ontstaan door een gebrekkige bedrijfsprocedure, een falende controle van buiten, ontoereikende ressourceplanning of verkeerde communicatieroutes.

Iedere onderneming moet op de hoogte zijn van haar risico’s. De kern van een risicobeheersysteem is daarom de risico’s vast te stellen die bij de aparte ondernemingen horen, en de daaruit voortvloeiende gevaren voor de onderneming te beoordelen. Daarop voortbouwend dienen maatregelen te worden ontwikkeld en interne processen te worden geïmplementeerd, ter vermijding van deze schade deze risico’s effectief te worden gestuurd en gecontroleerd.

Steuerliche_Beratung

Wij geven u advies zowel bij de controle van de slagvaardigheid van uw risicobeheer alsook bij het opzetten van een effectief risicobeheersysteem en wel uitdrukkelijk aangepast aan de eisen, de grootte en de complexiteit van uw onderneming.

Graag begeleiden wij u in dit opzicht ook bij uw gesprekken met de bank, want het bewezen bestaan van een functionerend risicobeheer zal een positief effect hebben op de risico-inschaling bij uw bank en daardoor op uw financiële beoordeling (rating) en daardoor eveneens op uw rentevoorwaarden.

In het bijzonder zijn ter opbouw en vormgeving van een effectief risicobeheer verscheidene publicaties verschenen van de hand van onze partner Per-Olaf Urlich.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!