Herstructureringsadvies

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

BHU Consulting biedt in alle „stadia“ van een onderneming de verlangde mate van steun. Daartoe behoort ook het geven van herstructureringsadvies waardoor de verschillende opties voor het oplossen van de heersende problematiek in economisch en/of organisatorisch uitdagende tijden in beeld gebracht worden.

Het doel van het herstructureringsadvies is voornamelijk om u en uw onderneming in moeilijke omstandigheden zo snel en effectief mogelijk met passend advies bij te staan. Daarbij helpen wij schuldplichtige of insolvente ondernemingen een crisis het hoofd te bieden en ontwikkelen wij maatwerkoplossingen.

Sanierungsberatung

Ook op dit gebied werkt BHU Consulting GmbH samen met het belastingadvieskantoor zodat de heersende situatie voor cliënt interdisciplinair, dat wil zeggen ook met oog op fiscale aspecten, snel ten goede kan worden gekeerd. Daarbij kan BHU hulp bieden bij het contact met de bank over financieringskwesties (bijv. herschikking van de schulden) of u tijdelijk bijstaan bij de bedrijfsvoering.

Vooral bij een beginnende crisis is het van belang om het evenwicht te zoeken tussen de spoedeisende maatregelen op korte termijn voor het behoud van de liquiditeit en ter verbetering van het bedrijfsresultaat en de nodige maatregelen op lange termijn voor de herpositionering van de onderneming.

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

BHU Consulting GmbH biedt een breed spectrum aan diensten voor herstructureringsvraagstukken waaronder:

de analyse van de werkelijke situatie waarin het bedrijf verkeert en de strategische beoordeling van de mogelijkheden tot herstel.

Ontwikkeling van een “reddingsplan” dat snel ten uitvoer kan worden gebracht.

Aantrekken van kapitaal/vinden van investeerders

De kostenstructuur onderzoeken en eventueel door strategische heroriëntatie optimaliseren.

Spoedprogramma’s om de omzet te stabiliseren en te verhogen

Risicomanagement / continu toezicht op de effectiviteit van de genomen maatregelen

Mocht blijken dat continuering van de onderneming niet tot de bestaande mogelijkheden behoort, kan BHU Consulting gedegen advies geven of desgewenst en indien mogelijk bemiddelen bij de verkoop van delen van de onderneming. Zo nodig werken wij plannen uit voor herstructurering of insolventie om ondernemingen die in schulden verkeren bij te staan bij ordelijke afwikkeling van een faillissement.

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!