Loonadministratie

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Loonadministratie is inmiddels een complex specialisme dat continu aan verandering onderhevig is.  Hier is niet alleen goede kennis van het belastingrecht vereist, maar er moet ook gelet worden op een veelvoud aan richtlijnen op het gebied van het socialeverzekeringsrecht, die dan moeten worden omgezet in efficiënte IT-processen.  Daarom hebben wij voor de loonadministratie gespecialiseerde medewerk(st)ers.

Bovendien staan wij u natuurlijk indien nodig ook ter beschikking bij het integreren van loongegevens in uw kosten-batenrekening.

Lohnbuchhaltung-Bedburg-Hau

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

Onze diensten op het gebied van “loonadministratie” omvatten in het bijzonder:

Samenstelling van de gegevens betreffende de loonafrekening (bijvoorbeeld: brutoloon, betalingen in natura zoals autogebruik, loonbelastinggegevens, gegevens betreffende sociale verzekeringen, andere inhoudingen)

Het opstellen van de lopende loon- en salarisspecificaties

Loonafrekeningen in de bouw

Berekening van de lopende belastingen en socialeverzekeringspremies

Advies betreffende optimale structurering van loon- en salarisbetalingen

Het opstellen van alle meldingen voor de socialezekerheidsinstanties (aan-, af- en verplichte directe meldingen etc.)

Controle van reiskostendeclaraties

Ondersteuning bij de uitvoering van loonbelasting- en socialeverzekeringscontroles

Hulp bij belasting- of socialeverzekeringsrechtelijke twijfelgevallen

Ondersteuning bij screeningprocedures van de socialezekerheidsinstanties

Vaststellen van de toelagen bij het moederschapsgeld

Het opstellen van de melding voor de invaliditeitsuitkering

Het opstellen van documenten ter vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan de beroepsorganisatie

Het opstellen van boekings-, looncode-, kostenplaatsen- en kostendragerslijsten

Aanvragen aan ziekenfondsen tot loondoorbetaling (conform de Duitse wet op loondoorbetaling, AAG)

Verwerking van alle formulieren van de verschillende autoriteiten

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!