Financiële boekhouding

Advies van ondernemers aan ondernemers.

Al meer dan 30 jaar.

Een goed gevoerde boekhouding is de basis voor succesvol ondernemerschap.

Op de basis van een correct en individueel op het betreffende bedrijf toegesneden bedrijfsadministratie vindt de ondernemer antwoorden die niet alleen hem, maar ook banken en andere kapitaalverschaffers interesseren.  Zo kunnen uit de cijfers van de boekhouding kengetallen gevormd worden die vergeleken kunnen worden met gemiddelde waarden/benchmarks van de branche.  Hieruit kunnen mogelijke uitgangspunten voor potentiële interne verbeteringen afgeleid worden.  Bovendien kan men een antwoord vinden op de vraag hoe het bedrijf ervoor staat in verhouding tot zijn concurrenten.

Met behulp van de bedrijfsadministratie kan ook de vraag, hoe het bedrijf er vermoedelijk over vijf jaar voor zal staan beantwoord worden.  De op die manier verkregen cijfers worden opgenomen in de bedrijfsplanning resp. prognoseberekening.

Digitales-Belegwesen

Meer informatie

Regel nu een vrijblijvend eerste gesprek

Onze diensten op het gebied van “financiële boekhouding” op basis van de GoBD [door het Duitse Ministerie van Financiën opgestelde regels voor het opzetten en voeren van een boekhouding alsmede het bewaren van de boekstukken, notities en documenten in elektronische vorm alsook over de toegang tot de gegevens] omvatten in het bijzonder:

Inboeken van lopende transacties en de digitale registratie

Lopende rekeningen controleren

Beheer van de openstaande posten van klanten en leveranciers

Onderzoek van de gegevens voor de debiteurenbewaking tot aan totale overname ervan

Het opstellen van kortlopende resultatenrekeningen

Het opstellen van omzetbelastingaangiftes

Het opstellen van internationale verzoeken om omzetbelastingteruggave

Het doorrekenen van bedrijfsplannen

Het opstellen van saldibalansen

Het opstellen en analyseren van vergelijkingen van de geraamde cijfers met de daadwerkelijke resultaten

Inrichting en actualiseren van de vaste activa-administratie

Het opstellen van bedrijfseconomische evaluaties

Modern en efficiënt

Ten slotte rijst de vraag over de financiering en daarmee de vraag:  loont het om in het bedrijf te investeren?  Juist een goede bedrijfsplanning is een waardevolle ondersteuning bij onderhandelingen met kapitaalverschaffers.  Banken verlangen tegenwoordig niet alleen alle afsluitingsdocumentatie, maar in de regel ook gedetailleerde en veelzeggende bedrijfseconomische informatie over de toekomstige ontwikkeling.  Die kan bij een individueel op het betreffende bedrijf afgestemde boekhouding vrijwel dagelijks ter beschikking worden gesteld.

Een goede boekhouding is veel meer dan het invoeren van boekingen en registreren van bewijsstukken.  Een financiële boekhouding die correct gestructureerd is geeft actueel relevante informatie over de vermogens- en financiële positie en de resultaten van het bedrijf.  Aangevuld met een goede debiteuren- en crediteurenregistratie ontstaat tegelijkertijd een debiteurenbewaking, die onnodige vertragingen van betalingen door klanten of zelfs wanbetaling kan voorkomen.  Dit is weer noodzakelijk voor een betrouwbare liquiditeitsplanning van het bedrijf.

Alleen ondernemers die, gesteund door een goede boekhouding, de zwakke punten van het eigen bedrijf kunnen inschatten zijn in staat op tijd maatregelen te nemen om negatieve ontwikkelingen doelmatig tegen te gaan.  Dit is een voorwaarde om kapitaalverschaffers ervan te kunnen overtuigen, dat de investering in het bedrijf loont, en aanvullend kapitaal uit te trekken om daarmee verder te groeien.

Graag maken wij u ook bekend met de mogelijkheden van digitale uitwisseling met ons kantoor van documenten en gegevens.  Daarbij kunt u ons documenten digitaal ter beschikking stellen en zo de originelen steeds in uw bedrijf houden.  Bovendien worden de relevante stukken, bij voorbeeld voor latere bedrijfscontroles, automatisch digitaal gearchiveerd.  Een bijkomend voordeel is, dat u zo altijd digitale toegang heeft tot de actuele stand van uw financiële boekhouding.

INTERESSE GEWEKT? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

Neem gewoon contact met ons op en wij doen de rest!