Loonboekhouding Bedburg-Hau

Loonadministratie is inmiddels een complex specialisme dat continu aan verandering onderhevig is.  Hier is niet alleen goede kennis van het belastingrecht vereist, maar er moet ook gelet worden op een veelvoud aan richtlijnen op het gebied van het socialeverzekeringsrecht, die dan moeten worden omgezet in efficiënte IT-processen.  Daarom hebben wij voor de loonadministratie gespecialiseerde medewerk(st)ers.

Bovendien staan wij u natuurlijk indien nodig ook ter beschikking bij het integreren van loongegevens in uw kosten-batenrekening.

Onze diensten op het gebied van “loonadministratie” omvatten in het bijzonder:

 • Samenstelling van de gegevens betreffende de loonafrekening (bijvoorbeeld: brutoloon, betalingen in natura zoals autogebruik, loonbelastinggegevens, gegevens betreffende sociale verzekeringen, andere inhoudingen)
 • Het opstellen van de lopende loon- en salarisspecificaties
 • Loonafrekeningen in de bouw
 • Berekening van de lopende belastingen en socialeverzekeringspremies
 • Advies betreffende optimale structurering van loon- en salarisbetalingen
 • Het opstellen van alle meldingen voor de socialezekerheidsinstanties (aan-, af- en verplichte directe meldingen etc.)
 • Controle van reiskostendeclaraties
 • Ondersteuning bij de uitvoering van loonbelasting- en socialeverzekeringscontroles
 • Hulp bij belasting- of socialeverzekeringsrechtelijke twijfelgevallen
 • Ondersteuning bij screeningprocedures van de socialezekerheidsinstanties
 • Vaststellen van de toelagen bij het moederschapsgeld
 • Het opstellen van de melding voor de invaliditeitsuitkering
 • Het opstellen van documenten ter vaststelling van de jaarlijkse bijdrage aan de beroepsorganisatie
 • Het opstellen van boekings-, looncode-, kostenplaatsen- en kostendragerslijsten
 • Aanvragen aan ziekenfondsen tot loondoorbetaling (conform de Duitse wet op loondoorbetaling, AAG)
 • Verwerking van alle formulieren van de verschillende autoriteiten
ContactWendt u zich tot onze contactpersoon:

Heinz Brinkmann
Peter Hermanns
Per-Olaf Ulrich
Markus Brinkmann

Hoofdlocatie Bedburg-Hau / Kleef

BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
BHU GmbH - Accountantskantoor
BHU Consulting GmbH

Gocher Landstraße 2
47551 Bedburg-Hau / Kleef [Duitsland]

Telefoon: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 0
Telefax: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 94
E-Mail: kanzlei@bhu-beratung.de

Kleef locatie

BHU Kleve Brinkmann Hermanns Ulrich Olfen PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Turmstraße 36C
47533 Kleve