Evaluatie belasting

Ondernemingen kunnen om velerlei redenen worden gewaardeerd.  Over het algemeen bestaat er altijd behoefte aan een waardering als de eigendomsverhoudingen binnen de onderneming wijzigen.  Dit kan bijv. het geval zijn bij verkoop – zowel van de kant van de koper als van de verkoper – alsook bij het regelen van een opvolger of een wisseling van vennoten.  

Daarbij moet rekening worden gehouden met behalve de actuele financiële situatie van de onderneming ook met vele individuele aspecten, zoals bijvoorbeeld strategische ondernemingsplanning, de toekomstige winstverwachtingen alsmede risico-inschattingen.  Alle factoren dienen dan in één monetaire waarde te worden samengevat.

Ook in het kader van de regeling van een opvolger is de waardering altijd van belang, omdat in de huidige marktomgeving vele ondernemers geen opvolger hebben aangewezen, resp. bij gebrek aan opvolgers uit de volgende generatie geen opvolger kunnen aanwijzen.  BHU Consulting tracht dan bijv. samen met de ondernemer na een waardering van de onderneming een koper te vinden.

Het waarderen van een onderneming kan echter ook zinvol zijn in het kader van een vermogensanalyse en de daarop voortbouwende vermogensplanning, zodat u uw pensioen kunt plannen en op tijd een eventuele noodzaak tot actie kunt onderkennen.  

ContactWendt u zich tot onze contactpersoon:

Per-Olaf Ulrich

 

Hoofdlocatie Bedburg-Hau / Kleef

BHU Brinkmann Hermanns Ulrich PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
BHU GmbH - Accountantskantoor
BHU Consulting GmbH

Gocher Landstraße 2
47551 Bedburg-Hau / Kleef [Duitsland]

Telefoon: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 0
Telefax: +49 (0) 28 21 - 72 83 - 94
E-Mail: kanzlei@bhu-beratung.de

Kleef locatie

BHU Kleve Brinkmann Hermanns Ulrich Olfen PartG mbB Steuerberatungsgesellschaft
Turmstraße 36C
47533 Kleve